Solucan Gübresi

Doğasol olarak yüzde yüz organik solucan gübresi ile sizlerin topraktan ve mahsülden aldığınız verimi maximuma çıkarıyoruz. Son yıllarda oldukça yaygın hale gelen solucan gübresinizi tanıyalım. 

 

' SOLUCAN GÜBRESİ ''Solucan gübresi, bitkilere çok yararlı mikro elementler ve tamamen bitkiyi besleyici, geliştirici maddelerden oluşan yoğunlaştırılmış doğal bir organik gübredir. Solucan gübresi, kırmızı Kaliforniya solucanlarının bitkisel ve hayvansal organik atıkları işlemesi sonucu meydana gelir. İçeriğinde bitkinin gelişimi için gereken bütün enzimler, toprak antibiyotikleri, vitaminler, büyüme hormonları ve humik maddeler vardır. Kesinlikle hastalık yapıcı mikro florlar, parazit yumurtaları, ot tohumları ve ağır metaller içermez. Solucan gübresi (Vermicompost) özel solucan dışkısıdır. Görünüş olarak siyah toprağa benzer ve itici bir kokusu yoktur. Solucan gübresi, çevreci temiz bir tarımsal üretimdir. Solucan gübresi, mikro florlar ve özel solucanların organik maddeleri humik maddelere dönüştürme işlemi sonucu çıkan üründür. Humus maddesi ilk defa F. Archard tarafından 1786 yılında bulundu ve günümüze kadar birçok ülkeden bilim adamları bu konuda çalışmaya devam etmektedirler. Solucan gübresi kuru ağırlığının % 32’si kadar humik madde içerir. Bu humik maddeler 3 guruba ayrılır: humik asit, fulvik asit ve humindir. Humin, toprağın güçlü organik-mineral bileşenidir, çözünmeyen humus-kil kompleksi ve tuzlardır. Humik asitse kahverengi humik asitler ve gri (siyah) humik asit içerir. Humik asit maddelerin fulvik asit denilen çok küçük bölümü hariç büyük kısmı suda çözünmez. Humik asit maddesi % 50–55 oranında organik maddeye sahiptir, solucanlara verilen hayvan gübresi miktarının artırılmasıyla organik madde oranı artırılabilir ama karbonhidratların oranı azalır. Humuslaşma, doğanın eşsiz mucizelerinden biri olan organik atıkları humik maddeye dönüştürme işlemidir. Bu mucize olmasaydı bunun tamamen aksi olan 2 şey olurdu: Organik atıkların oksitlenerek mineralleşmesi ki bu yeryüzünde hayatın yok olması demektir. Bu atıkların depolanması ki o zamanda yeryüzü bu atıklarla dolup kalacağı için yaşam alanı kalmaz. Humik maddeler birçok fonksiyonu yerine getirirler, bunların en önemlileri:

 

A) Akümülatör fonksiyonu: canlı organizmalara gerekli olan kimyasal elementleri ve enerjiyi biriktir. Bu, toprağın canlılığını sağlayan biot ve hidrobiotları humik maddeler sağlıyor demektir. Öyleki bu sayede içindeki enerji ve yapı maddeleriyle bitkilerin yaşamını yüzyıllarca durmaksızın sürdürmesine imkân verir. Humik maddelerde % 40-60 C, % 30-40 O, % 3-5 N vardır, ayrıca hidrojen, kükürt, fosfor, birçok metal katyonları ve mikro elementler de vardır, bu yüzden humik madde içeren toprağın rengi siyah veya koyu gridir. Humik maddeler, içerdikleri bitkiyi besleyici elementleri sadece bitkinin ihtiyaç duyduğu kadar vererek geri kalanını daha sonraki ihtiyaç zamanına saklarlar. Bu özellikleriyle Birçok mineral bileşeninden farklıdırlar, çünkü bu bileşenler suyla eriyerek toprakta yok olup gitmektedirler. Aynı zamanda mineral elementlerin bir kısmı alüminyum silikat perdesine girerek bitkiyle ilişkilerini keserler.

 

B) Taşıma fonksiyonu: suda çözünebilir metal katyonlu veya hidroksitli humik asit bileşenlerinin istikrarlı oluşumları nedeniyle mineral ve organik maddelerin jeokimyasal akışını meydana getirir.

 

C) Düzenleyici fonksiyonu: humik maddelerin düzenleyici işlevini birkaç ana başlığa ayırabiliriz:
1. Toprağın yapısını ve hidrofizyolojik özelliğini düzenleme işlevi.
2. Katı ve sıvı dönüşümleri arasında iyon değişim sürecini düzenleme işlevi.
3. Asit-baz ve oksidasyon-yeniden yapılandırma olaylarına etkisi.
4. Çözünebilir mineral bileşkeleri değişimi yoluyla canlı organizmaların beslenme şartlarını düzenleme.
5. Sera etkisi oluşumu dâhil toprak ve atmosferin sıcaklık dengesini düzenleme.

 

D) Koruyucu fonksiyonu: humik maddeler bitkileri, yerleşik veya zor yok edilebilen zehirli veya radyoaktif elementlerin bileşimlerinden hatta doğada ekolojiyi olumsuz etkileyen bazı pestisitler, hidrokarbonlar, fenoller bileşimlerinden dahi koruma yeteneğine sahiptirler. Humik maddelerin koruyucu fonksiyonu o kadar büyüktür ki, humik maddelerle zenginleştirilmiş toprak, kurşun ve diğer zehirli maddelerin iyonlarının yeraltı suyuna karışmasını tamamen önlerler.

 

E) Fizyolojik fonksiyonu: birçok bilim adamının yaptıkları araştırma sonuçlarına göre; çeşitli humik maddeler özellikle humik asitler ve onların tuzlarının, tohum çimlenmesini hızlandırdıklarını, bitkilerin solunumunu yoğunlaştırdığını, bunlarla yetiştirilen bitkilerle beslenen büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvanların verimliliğini artırdığını ispatlamışlardır. Bunlardan başka, humik maddeler kullanılarak hazırlanan bazı ilaçların kanserin gelişimini durduğunu, bazı enfeksiyon hastalıklarına karşı vücudun direncini artırdığını deneylerle belgelemişlerdir. Fazla miktarda humik madde içeren solucan gübresi vazgeçilemez, ekolojik, doğal organik gübredir. 

 

''KİMYASAL GÜBREDEN ORGANİK GÜBREYE DÖNÜŞ''

  •        Kullanılan kimyasal maddelerin, insan vücuduna ve doğaya ciddi zararlar vermesi sonucu ,Ekolojik ve  kalıcı tarım yöntemleri aranmaktadır. Yediğimiz birçok tarımsal üründe bulunan kimyasal maddeler ile kendimize ve nesillerimize en büyük zararı vermekteyiz

  •        Bu zararları engellemek için tarım topraklarımızda kimyasal gübre kullanımını azaltarak  , Çiftçimizin kendi gübrelerini kullanması, yeşil gübreleme  ve %100 organik vermi kompost (solucan gübresi) ni kullanarak   değişim –dönüşüme başlamalıyız...

''VERİMLİ TOPRAKLARA DÖNÜŞÜM''

  •        Topraklarımızda kullandığımız kimyasalların etkisiyle ,meydana gelen reaksiyonlar, mikroorganizmal dengeyi tamamen bozar. Mikroorganizmal  yaşamın olmadığı bir toprakta bitki ,böcek atıkları vb. geri dönüşümü olmaz, toprak sürekli fakirleşir.

  •      Solucan gübresi ise içinde bulundurduğu bitki gelişimi için önem taşıyan pek çok organik birleşiği ve bakteri fungus  gibi  yararlı mikroorganizmaları içermesinden dolayı , kullanılan toprağı eski verimliliğine dönüştürür.

''ÜRÜNLERDE ESKİ TAT VE KALİTEYE DÖNÜŞÜM''

  •        Solucan gübresi ;İçinde amino asit,enzim ,humik asit , fulvik asit gibi bitki beslenme ve gelişimini hızlandıran organik bileşikleri kapsadığından , sebze ve meyvelerin, günümüzde unutmakta olduğumuz eski tat ve aromaya dönüşümünde yardımcı olmaktadır.

''ÇEVRESEL DÖNÜŞÜM''

  •        Günümüzde  çevresel kirliliği önlemek ve geri kazandırmak adına çalışmalar yapılmaktadır. Solucan gübresi üretiminde kullanılan ,solucanlar , hayvansal ve evsel atıkları bertaraf etmesi ile dönüşüm sistemi içerisinde yer almaktadır. Yapılan  bertaraf işleminin tamamen doğal olması, hiçbir enerji kaynağının tüketilmemesini sağlayarak , çevre  kirliliğinin önlenmesine yardımcı olmaktadır.

''DOĞASAL DÖNÜŞÜM''

  •        Ürün gelişiminde kullandığımız kimyasal ürünler ; Toprak kayıplarına , tuzluluk oranının yükselmesine , ürün gelişimini ve potansiyelini düşürür. Topraktan süzülüp yeraltı sularına sızarak, nehirlerimize , göllerimize , denizlerimize , içme sularımıza karışmaktadır. Devamında ise bu süreci kullanan bütün canlıların sağlığını tehdit eder ve ekosistemin bozulmasında büyük rol oynamaktadır.Hızla su kaynakları tükenen ekosistemimizde , suyun nedenli önemli olduğunun umuyoruz ki hepimiz farkındayız. 

  •  Solucan gübresi ise ; Toprağı tutucu özelliği ile toprak kaybını engeller , Su tutma özelliği sayesinde  Az su harcamanıza neden olur , İçindeki canlı mikroorganizmalar sayesinde toprağın kendini yenilemesini sağlar . Doğada yaşayan hiçbir canlıya zararı yoktur.

 

Eskişehir solucan gübresi imalatlarımız ile istenilen her noktaya hızlı ve sorunsuz teslimat yapabilmekteyiz.